Bedrijfsadvies en -begeleiding

Madafisc

Boekhouding en fiscaliteit

Bedrijfsadvies en -begeleiding

Madafisc helpt u graag met het:

 

 • Verstrekken van advies op fiscaal, boekhoudkundig en vennootschapsrechtelijk vlak
 • Opstellen van budgetten, begrotingen en haalbaarheidsstudies
 • Adviseren en bijstaan bij:
 • Financieringsaanvragen & investeringsprojecten
 • Fusies en splitsingen van vennootschappen
 • De organisatie en beheer van uw zaak
 • Overnames, aandelenoverdrachten, familiale opvolgingen, waardebepalingen van ondernemingen en successieplanning
 • Het opmaken van diverse overeenkomsten zoals huurcontracten, aandeelhoudersoverkomsten
 • Rapporteren en het overleggen met uw bankier
 • Uitvoeren van subsidieonderzoeken en indienen van subsidieaanvragen: Wij onderzoeken samen met u de subsidiemogelijkheden van uw onderneming en staan in voor de nodige formaliteiten met betrekking tot de aanvraag van de subsidie
 • Omvormen, ontbinden en vereffenen van vennootschappen